Uvodna stran
Novice
Sodelujoča podjetja
Nagrajeni avtorji
Posnetki predavanj
Galerija slik
Organizatorji
Teme posvetovanja
Urnik
Kontakti

Za medije

Pogled nazaj:
  DSI 2003
  DSI 2004
  DSI 2005
Prireditelj

Slovensko društvo Informatika


Organizator


O straneh

Seznam podjetij, iz katerih so udeleženci posvetovanja DSI 2006

 • 3 GEN d.o.o.
 • Abanka Vipa d.d.
 • ACADEMIA d.o.o.
 • Acros d.o.o.
 • Adacta d.o.o.
 • Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Aggregata d.o.o.
 • Arctur d.o.o.
 • Astec d.o.o.
 • Autocommerce d.d.
 • Avtenta.si d.o.o.
 • BIT&CO D.O.O.
 • BTC d.d.
 • Cisco Systems, Podružnica Ljubljana
 • Cosylab d.o.o.
 • CRMT d.o.o.
 • Datalab Tehnologije d.d.
 • Davčna uprava RS
 • DOBA EPIS
 • Domel, d.d.
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Elektro-Slovenija, d.o.o.
 • ETI d.d.
 • EVERTEC Technology d.o.o.
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Gartner Slovenija / Rea IT d.o.o.
 • Geodetska uprava RS
 • Gimnazija Bežigrad
 • GISDATA d.o.o.
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Gozdarstvo GRČA d.d.Kočevje
 • GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • HELLA LUX SLOVENIJA d.o.o.
 • HERMES SofLab d.d.
 • Hewlett - Packard d.o.o.
 • HIT d.d. Nova Gorica
 • HTML d.o.o.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • IBM Slovenija d.o.o.
 • IGEA d.o.o
 • INEA d.o.o.
 • INFONET KRANJ, D.O.O.
 • Informatika, d.d.
 • Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru
 • INTEREUROPA IT D.O.O.
 • IPMIT d.o.o.
 • IRAS Sežana, d.o.o.
 • Iskra Avtoelelktrika d.d.
 • ISP, Vesna Lešnik Štefotič s. p.
 • Ixtlan Team d.o.o.
 • Izobraževalni zavod HERA
 • Jamiko d.o.o. Ljubljana
 • Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
 • Kapitalska družba d.d.
 • Kemofarmacija d.d.
 • Klinični center Ljubljana
 • KOBIS d.o.o.
 • KreS, Kreativni sistemi, d.o.o.
 • Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA)
 • Lisca d.d.
 • Ljubljanska borza d.d. Ljubljana
 • Ljubljanske mlekarne d.d.
 • Luka Koper d.d.
 • MAOP D.O.O. LJUBLJANA
 • Marand Inženiring d.o.o.
 • MC d.d., Center za informacijski inženiring
 • Mestna občina Ptuj
 • Metal Ravne d.o.o.
 • Microsoft d.o.o.
 • Mikrocop d.o.o.
 • Ministrstvo RS za zdravje
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policija
 • Ministrstvo za obrambo RS
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Direktorat za informacijsko družbo
 • Mladina d.d.
 • MOBITEL d.d.
 • Mura d.d.
 • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • NLB Vita, Življenjska zavarovalnica d.d., Ljubljana
 • NOVA KBM D. D.
 • Nova Ljubljanska banka d.d.
 • Nova Vizija d.o.o.
 • NPS d.o.o.
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Oracle Software d.o.o.
 • Our Space d.o.o.
 • Paloma d.d.
 • Palsit d.o.o.
 • Parsek d.o.o.
 • Perftech, d.o.o.
 • PETROL d.d.
 • Poslovni sistem Mercator, d.d.
 • Pošta Slovenije, d. o. o.
 • Poštna banka Slovenije, d.d.
 • Prevent Global d.d.
 • Pris Inženiring d.o.o.
 • RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.
 • RESULT, računalniški sistemi d.o.o.
 • RRC Računalniške storitve d.d.
 • RTV Slovenija
 • S&T Hermes Plus d.d.
 • SALONIT ANHOVO, d.d.
 • SAP d.o.o.
 • SGP Tehnik d.d.
 • Sinfonika d.d.
 • Siol d.o.o.
 • Skupina Viator & Vektor d.d.
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • Slovenska izvozna družba d.d.
 • Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Smart Com d.o.o.
 • Snaga d.o.o. Maribor
 • Snaga Javno podjetje d.o.o.
 • SPL LJUBLJANA D.D.
 • Sportina Bled d.o.o.
 • Srednja šola Jesenice
 • Statistični urad Republike Slovenije
 • STEBRI d.o.o.
 • Špica International d.o.o.
 • Telekom Slovenije d.d.
 • Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
 • TIFT d.o.o.
 • TIM Svetloba, d. o. o.
 • TIS d.o.o.
 • Tovarna sladkorja d.d
 • TPV d. d.
 • UNIOR d.d.
 • UNISOFT TRADE d.o.o.
 • Unistar LC d.o.o.
 • Univerza na Primorskem TURISTICA - Visoka šola za turizem
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 • Uprava RS za jedrsko varnost
 • Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
 • Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Logistika
 • Zavarovalnica Tilia d.d.
 • Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Zavod za gozdove Slovenije
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • ZZI d.o.o.
Velika pokrovitelja


Pokrovitelji

Pokrovitelj opreme

Medijski pokrovitelji